het coronaloket voor uw ondernemingsraad

Meeste gestelde vragen Positie ondernemingsraad corona

We gaan werken volgens een ander rooster door het wegvallen van werk

Als er sprake is van een besluit tot het inkrimping van werkzaamheden dan is dit adviesplichtig. De OR dient een advies te geven over deze inkrimping. Het wegvallen van werk door de crisis, is alleen geen besluit van de ondernemer. Niet in alle gevallen zal er dus sprake zijn van adviesrecht. Het werken volgens een ander rooster zal in de regel leiden tot de wijziging van werktijden. Dat valt onder het instemmingsrecht van de OR.

We gaan werken volgens een ander rooster om te zorgen dat het besmettingsgevaar wordt geminimaliseerd?

Het werken volgens een ander rooster kan leiden tot een wijziging van werktijden. Dat valt onder het instemmingsrecht van de OR.

De bestuurder sluit onze locatie. Hebben we hier geen adviesrecht?

De WOR kent geen crisisvoorziening. Alle rechten blijven van kracht ook tijdens de coronacrisis. De vraag is of de sluiting een definitief karakter heeft of dat het gaat om een tijdelijke situatie. Indien het een definitief karakter heeft dan valt dit zonder enige twijfel onder het adviesrecht. Als het besluit een tijdelijk karakter heeft, lijkt in ieder geval enig overleg met de OR geboden.

De bestuurder zegt nu dat het crisis is en dat we geen instemming en advies krijgen. Is dat zo?

Dit is niet waar. Nogmaals, de WOR kent geen uitzondering voor een crisissituatie.

De bestuurder is bezig met de crisis. Maar wij zien straks geen herstel en verwachten dat we geen of veel minder werk zullen hebben?

Indien dit zich aandient dan zullen, afhankelijk van het soort besluiten, deze te zijner tijd gewoon vallen onder het advies- en instemmingsrecht en blijven de bevoegdheden van de OR van kracht.

De bestuurder overlegt niet met ons als OR! Terwijl wij willen weten wat er allemaal gebeurt?

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de bestuurder om dit te bespreken. Spreek met elkaar af op welke wijze u elkaar op de hoogte houdt van de situatie. De afgelopen week heeft uitgewezen dat de OR-en, die wij spreken waardevolle bijdragen leveren aan de situatie.

Ik vermoed dat er straks geen werk meer is? Mag mijn werkgever mij dan ontslaan?

Of je werkgever je kan ontslaan, hangt van tal van verschillende factoren af. In zijn algemeenheid geldt dat het wegvallen van werk kan resulteren in een bedrijfseconomische noodzaak en dat vormt een redelijke ontslaggrond. In dat geval heeft de OR adviesrecht.

Artikelen Positie ondernemingsraad corona-crisis

De OR in tijden van (corona)crisis

De OR in tijden van (corona)crisis

Snel veranderende wereld Nog niet eerder veranderde de wereld om mij heen zo snel. Nog niet eerder volgden ontwikkelingen elkaar zo snel op als nu. Een groot deel van de Nederlanders werkt gedwongen thuis, of wordt anderszins geconfronteerd met de gevolgen van de...

Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

Ons corona team

Derk Domela

Derk Domela

06 51 153 571

Peter Lelijveld

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Rick de Jong

Rick de Jong

06 51 034 107