het coronaloket voor uw ondernemingsraad

Meest gestelde vragen Thuiswerken

We worden naar huis gestuurd zonder dat er een goede regeling ligt voor thuiswerken?

De werkgever moet preventieve maatregelen treffen. De werkgever heeft het recht van instructie. Bovendien staat in de meeste arbeidsovereenkomsten dat van de werknemer wordt verwacht dat hij binnen redelijke grenzen ook andere werkzaamheden en/of op andere locaties en/of op andere tijdstippen dan gebruikelijk zal verrichten. Gegeven de huidige omstandigheden mag hij je naar huis sturen en van je verwachten dat je thuis werkt. Je hebt natuurlijk dan wel een goede werkplek nodig: een goede stoel en tafel en met de juiste verlichting. Ook de thuiswerkplek moet aan de arbo-eisen voldoen. Heb je geen goede werkplek dan moet je in overleg treden met jouw werkgever om te kijken welke aanpassingen mogelijk zijn.

Mijn kinderen zijn thuis maar ik moet eigenlijk werken? Kan ik thuis blijven en krijg ik dan doorbetaald!

Thuiswerken kan niet in alle beroepen en is niet altijd vanzelfsprekend. Als je niet ziek bent en niet naar je werk gaat, heb je in beginsel geen recht op loon. Je kunt in dit geval beter een beroep doen op calamiteiten- en zorgverlof. Op de website van de rijksoverheid is de nodige informatie over deze regelingen terug te vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof

Wij moeten naar huis maar er is geen werk. Krijg ik wel doorbetaald?

Ja. Als je naar huis wordt gestuurd omdat er geen werk is, heb je gewoon recht op salaris.

Ik moet thuiswerken heb ik recht op een goed ingerichte werkplek en wie moet dat betalen?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit gaat inmiddels uit van het begrip ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Hierbij gaat het om werknemers die in opdracht van de werkgever werken op een andere plek (dat hoeft niet per se thuis te zijn). Als in opdracht van de werkgever thuis wordt gewerkt dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de arbeidsomstandigheden. Die verantwoordelijkheid strekt zich dus ook tot de werkplek. Hieruit kan dan ook een verplichting voortvloeien om bij te dragen aan de inrichting van die werkplek. Daar zijn ook een aantal fiscale voorzieningen voor. Voor zowel werkgever als werknemer is het dus belangrijk goede afspraken te maken over thuiswerken, zeker als dit voor een langere periode nodig is.

Ik moet opvang regelen voor de kinderen want opa en oma is geen goede keuze meer en ik maak geen gebruik van kinderopvang. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee. Kan ik mijn werkgever vragen om die te vergoeden?

Nee, dan kan niet. De werkgever is niet gehouden om de kosten van kinderopvang te vergoeden. Dat is nu, in tijden van crisis, niet anders. Op de website van de belastingdienst tref je informatie over de vergoeding van geregistreerde kinderopvang. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

artikelen Thuiswerken

Thuiswerken, gemakkelijker gezegd dan gedaan

Thuiswerken, gemakkelijker gezegd dan gedaan

Wij worden in deze tijd voortdurend benaderd door ondernemingsraden met allerlei vragen rondom de corona crisis. Medewerkers zitten in grote onzekerheid en wenden zich tot de OR om hulp. Het is crisis en er ligt een belangrijke taak voor de OR. Maar de OR heeft niet...

De OR in tijden van (corona)crisis

De OR in tijden van (corona)crisis

Snel veranderende wereld Nog niet eerder veranderde de wereld om mij heen zo snel. Nog niet eerder volgden ontwikkelingen elkaar zo snel op als nu. Een groot deel van de Nederlanders werkt gedwongen thuis, of wordt anderszins geconfronteerd met de gevolgen van de...

Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

Ons corona team

Derk Domela

Derk Domela

06 51 153 571

Peter Lelijveld

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Rick de Jong

Rick de Jong

06 51 034 107