het coronaloket voor uw ondernemingsraad

Meest gestelde vragen Gezondheid

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen in het kader van onze veiligheid/bescherming tegen het corona virus?

De werkgever heeft de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek. Het is het van belang dat de werkgever zorgt voor beschermingsmateriaal als werknemers zich in een omgeving bevinden waar kans is op besmetting. Welk beschermingsmateriaal beschikbaar dien te worden gesteld, verschilt per sector.
In overleg met het personeel kunnen werkgevers maatregelen nemen om het aantal contactmomenten te verminderen, door bijvoorbeeld een personeelsfeest af te gelasten, vergaderingen uit te stellen en kantinetijden te variëren.
Sommige bedrijven stellen desinfecterende handgel beschikbaar, vragen medewerkers toetsenborden vaker te reinigen of adviseren geen handen meer te schudden. Mondkapjes verstrekken is niet verplicht, behalve als u in de zorg werkt en patiëntencontact hebt.

Kan ik verplicht worden thuis te werken vanwege het coronavirus, ook al voel ik me goed?

De werkgever moet preventieve maatregelen treffen. De werkgever heeft het recht van instructie. Bovendien staat in de meeste arbeidsovereenkomsten dat van de werknemer wordt verwacht dat hij binnen redelijke grenzen ook andere werkzaamheden en/of op andere locaties en/of op andere tijdstippen dan gebruikelijk zal verrichten. Gegeven de huidige omstandigheden mag hij je naar huis sturen en van je verwachten dat je thuis werkt. Je hebt natuurlijk dan wel een goede werkplek nodig: een goede stoel en tafel en met de juiste verlichting. Ook de thuiswerkplek moet aan de arbo-eisen voldoen. Heb je geen goede werkplek dan moet je in overleg treden met jouw werkgever om te kijken welke aanpassingen mogelijk zijn.

De werkgever wil ons testen op koorts, mag dit?

Nee, dat mag hij niet. Het is de taak van de bedrijfsarts personen te controleren, waarvan de werkgever het vermoeden heeft dat zij werden blootgesteld aan en/of symptomen vertonen van het corona virus.

De werkgever vraagt of we ons ziek voelen. Moet ik hierop antwoorden?

Dit is gelet op de omstandigheden geen onbegrijpelijke vraag, maar je bent toch niet verplicht deze vraag te beantwoorden.

Er wordt mij gevraagd om langere diensten of extra diensten te draaien. Moet ik komen?

De werkgever kan de werknemer vragen en binnen redelijke grenzen opdragen om overwerk te verrichten. Vanzelfsprekend moet de werkgever de arbeidstijdenwet en -regelgeving daarbij in acht nemen. Er zijn omstandigheden denkbaar dat de werknemer een opdracht tot overwerk mag weigeren, bijvoorbeeld als hij thuis een zorgtaak heeft die op dat moment niet op een andere manier kan worden georganiseerd; iets dat in deze periode beslist niet ondenkbaar is.

Kan mijn werkgever mij opdragen om andere werkzaamheden te verrichten?

De werkgever heeft het recht van instructie. Bovendien staat in de meeste arbeidsovereenkomsten dat van de werknemer wordt verwacht dat hij binnen redelijke grenzen ook andere werkzaamheden dan gebruikelijk dient te verrichten. Gegeven de huidige omstandigheden mag de werkgever van je verwachten dat je ook bereid bent om andere werkzaamheden te verrichten. De opdracht moet wel redelijk blijven.

Wij werken met een urensystematiek. Ik maak nu veel uren mag mijn baas mij straks gewoon weer naar huis sturen?

Dat hangt van de binnen jouw bedrijf geldende regeling af. Bepalend voor het antwoord is de wijze waarop het compenseren van de extra-uren is geregeld. Kan de werkgever die aanwijzen, dan is het antwoord op de vraag in beginsel ja. Heeft de werknemer een stem in het moment en de wijze van opname dan is het antwoord in beginsel nee.

Mijn verlof is ingetrokken. Kan dit zomaar?

Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden die ertoe leiden dat de organisatie van jouw werkgever in grote problemen komt als jij de geplande vakantie opneemt, kan de werkgever die intrekken. Je hebt dan wel recht op een compensatie van de kosten.

Ik heb een vakantie geboekt maar we kunnen niet? Mag ik mijn vakantie teruggeven?

Nee, dat recht heb je niet. Vanzelfsprekend kun je wel proberen om hier met je werkgever een afspraak over te maken.

Ik ben COPD patiënt. Ik werk een paar ochtenden per week in een bejaardencentrum in de huishoudelijke dienst. Mijn werkgever roept mij op om te werken. Gelet op mijn longaandoening zijn de gevolgen van een besmetting voor mij zeer ernstig (zo niet dodelijk). Kan ik weigeren aan de oproep van mijn werkgever gevolg te geven.

Vraag:

Als jouw werkgever niet wil aannemen dat werken gegeven de situatie onverantwoord is, kun je contact opnemen met de bedrijfsarts. Deze kan je werkgever dan vertellen dat werken echt niet kan, dan met hem kan bespreken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om het risico van besmetting uit te sluiten, of significant te verkleinen. Vindt de bedrijfsarts dat ondanks eventuele preventieve maatregelen van de zijde van de werkgever het risico onverantwoord is, dan kun je werk weigeren zonder dat dit arbeidsrechtelijk gevolgen heeft. Mocht de bedrijfsarts onverhoopt van oordeel zijn dat het wel veilig is om te werken, dan kun jij bij het UWV een second opinion vragen.

artikelen OR & Gezondheid

Cijfers over het coronavirus in Nederland: zo staat het er nu voor

Cijfers over het coronavirus in Nederland: zo staat het er nu voor

Wij worden in deze tijd voortdurend benaderd door ondernemingsraden met allerlei vragen rondom de corona crisis. Medewerkers zitten in grote onzekerheid en wenden zich tot de OR om hulp. Het is crisis en er ligt een belangrijke taak voor de OR. Maar de OR heeft niet...

Het coronavirus en uw collega’s in de vuurlinie

Het coronavirus en uw collega’s in de vuurlinie

Werken in de vuurlinie: wat nu? Het zijn rare tijden. Sommige mensen zitten noodgedwongen thuis en hebben geen werk, andere mensen hebben wel werk maar zitten in de directe vuurlinie van het virus: de zorg, hulpverleners, kassamedewerker, baliemedewerkers,...

Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

Ons corona team

Derk Domela

Derk Domela

06 51 153 571

Peter Lelijveld

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Rick de Jong

Rick de Jong

06 51 034 107