Bijzondere maatregelen in bijzondere tijden

18 maart 2020
NOW (Werktijdverkorting)
Bijzondere maatregelen in bijzondere tijden

Gisteren schreven wij over de Werktijdverkorting en de nadelige gevolgen die dat heeft voor o.a. de inkomsten van werknemers, hun (toekomstige) ww-rechten en de positie van oproepkrachten. Onze publicatie sloten wij af met de mededeling dat het onzekere tijden zijn en de ontwikkelingen snel gaan. En dat gaat het!

Gisteravond (17 maart 2020) heeft het Kabinet besloten om een pakket bijzondere maatregelen te nemen. Een van de maatregelen is dat de regeling Werktijdverkorting wordt ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven in deze tijden van crisis hun personeel kunnen doorbetalen.

De tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Deze tijdelijke regeling moet nog worden uitgewerkt maar de hoofdlijnen zijn bekend.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

De tijdelijke regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling Werktijdverkorting. Bij het ministerie SZW kunnen geen nieuwe aanvragen meer voor werktijdverkorting worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart, ook met terugwerkende kracht dus.

De aanvraag tegemoetkoming in de loonkosten kan nu nog niet worden ingediend. Vanaf wanneer dat wel kan moet nog bekend worden gemaakt. Een groot probleem is dat niet omdat de periode waarover een tegemoetkoming kan worden verkregen niet afhangt van de datum van aanvraag; zoals gezegd komen werkgever die kampen met omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De nieuwe regeling staat los van de WW. De werknemer teert dus niet in op zijn ww-rechten en zijn aanspraak is ook niet afhankelijk van referte-eisen en urenverlies. Het betreft bovendien een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat betekent dat de werkgever gehouden is het gebruikelijke loon door te betalen en de werknemer dus geen inkomensachteruitgang heeft. De tegemoetkoming geldt niet alleen voor de loonkosten van werknemers met een vast contract maar ook voor de loonkosten van de  werknemers met een flexibel contract.

Wij zetten de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de loonkosten nog een keer op een rij:  

–      Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;

–      De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;

–      De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

–      De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

      • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
      • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
      • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;

–      Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;

–      Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist;

–      Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Tot slot

De regeling is – als gezegd – op hoofdlijnen bekend. De details van de regeling en de wijze van uitvoering zullen volgens het kabinet zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Meer nieuws volgt dus. Neem bij vragen vooral contact op!

 

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Auteur van het artikel

Ik werk sinds 1982 als advocaat. Vanaf het begin was helder: ik kies voor mensen, respect en duidelijkheid. Ik vecht altijd voor mensen en hun problemen. Met de overgang van een groter kantoor naar een gespecialiseerd samenwerkingsverband, heb ik de mogelijkheid om met nog meer focus en aandacht te werken aan oplossingen. De vechtlust die ik in mijn werk nodig heb, helpt mij ook bij de triatlon – eveneens een passie van mij.

Ik ben lid van de VAAN en de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Mijn specialiteiten zijn:
Arbeidsrecht
Medezeggenschap
Pensioenen

gerelateerde artikelen

Werktijdverkorting, hoe zit het precies!

UPDATE: De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 18:45 uur ingetrokken. Daarvoor in de plaats is gekomen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ("NOW").  Op internet lees je wisselende berichten over werktijdverkorting en de gevolgen die...

Lees meer

Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

Ons corona team

Derk Domela

Derk Domela

06 51 153 571

Peter Lelijveld

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Rick de Jong

Rick de Jong

06 51 034 107

Share This