het coronaloket voor uw ondernemingsraad

Meeste gestelde vragen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorheen de Werktijdverkorting (wtv)

Tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Mijn werkgever maakt gebruik van de Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Mag hij mij zomaar inplannen en moet ik komen werken wanneer mijn baas dat wil?

Als jouw werkgever gebruik maakt van de NOW, blijft je arbeidsovereenkomst in stand. Dat betekent dat als er werk is, je werkgever je ook mag vragen om dat werk te verrichten.

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de NOW-regeling?

Nee, dit loopt via je werkgever. Je hoeft niets te doen.

We gaan straks minder werken, mijn baas gaat gebruik maken van de nieuwe regeling (NOW)? Krijg ik gewoon mijn loon?

Ja, als je werkgever gebruik maakt van de NOW krijgt je het gebruikelijke loon doorbetaald.

Gaat de NOW ten koste van mijn opgebouwde WW-rechten?

Nee, het gebruik van de NOW gaat niet ten koste van je opgebouwde WW-rechten.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?

Dit is (vooralsnog) geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Je maakt met je werkgever afspraken of (thuis) werken voor de werkgever mogelijk is.

Er is nog heel veel onduidelijk over deze regeling. Wanneer komt er meer informatie?

Er is inderdaad nog veel onduidelijk. Op dit moment is er meer informatie te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Artikelen Noodfonds overbrugging werkgelegenheid & Werktijdverkorting

Bijzondere maatregelen in bijzondere tijden

Bijzondere maatregelen in bijzondere tijden

Gisteren schreven wij over de Werktijdverkorting en de nadelige gevolgen die dat heeft voor o.a. de inkomsten van werknemers, hun (toekomstige) ww-rechten en de positie van oproepkrachten. Onze publicatie sloten wij af met de mededeling dat het onzekere tijden zijn en...

Lees meer
Werktijdverkorting, hoe zit het precies!

Werktijdverkorting, hoe zit het precies!

UPDATE: De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 18:45 uur ingetrokken. Daarvoor in de plaats is gekomen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ("NOW").  Op internet lees je wisselende berichten over werktijdverkorting en de gevolgen die...

Lees meer

Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent corona en de ondernemingsraad

Ons corona team

Derk Domela

Derk Domela

06 51 153 571

Peter Lelijveld

Peter Lelijveld

06 53 705 207

Rick de Jong

Rick de Jong

06 51 034 107